دیدار اعضای کانون دانشکده پیراپزشکی ابرکوه با رئیس جمعیت هلال احمر ابرکوه