نشست «اخلاق شفقت با بهره گیری از مثنوی» برگزار می‌شود