واگذاری 8500 واحد مسکونی تا پایان سال به خانواده‌های دو معلول