بیکاری بزرگترین معضل لرستان است/«انکر المنکرات» با برپایی همایش‌ انتخاباتی دولتی حل نمی‌شود