سیف: تحریم‌ها چند ماه پس از توافق هسته‌ای لغو می شود