تفاهم نامه همکاری دوجانبه فی مابین صندوقهای ضمانت صادرات ایران و ایتالیا به امضاء رسید.