مسابقات بدمینتون بیماران خاص و پیوند اعضا ایران به میزبانی زنجان برگزار می شود