معاون سیاسی وزیر کشور: حضور مدیران در نشست‌های سیاسی غیرقانونی نیست/ در جریان تغییر استانداران نیست