برگزاری دوره های آموزشی تربیت مدرس انقلاب اسلامی و دفاع مقدس