وقتی صندلی استانداری چشم اصلاح طلبان تندرو را گرفت/ به جای استانداران، معاونین سیاسی را عوض کنید