اعدام آیت الله نمر عاقبت خوبی را برای آل سعود رقم نخواهد زد