افتتاح مترو میدان فاطمی/ نصب پله برقی در ایستگاه مترو