شهرداري تهران آمادگي دارد سال آينده نمايشگاه کتاب را در تپه‌هاي عباس آباد برگزار کند