کسب 7 رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی تهران در هشتمین جشنواره شهید مطهری