لاهیجان از پیشتازان کشور در عرصه ورزش است،چنین اتفاقی نشانه توسعه ورزش است