فیلم/ غول‌های پول‌ساز در راه ایران/ هتل‌های ایران در قرق سرمایه‌گذاران خارجی