لیزر سنگ شکن کلیه ساخته شد/ کمترین پس زنی سنگ در عمل