عابدینی: خودروسازان به جای خرید استقلال و پرسپولیس بدهی‌شان را بدهند