همایش بزرگداشت حافظ در دانشگاه صنعتی کرمانشاه برگزار می‌شود