صعود ابوالفضل یعقوبی به دور دوم مسابقات جهانی تکواندو