دمشق: پیروزی‌های ارتش سوریه و مقاومت در قلمون شکست اسرائیل است