ثبت‌نام 28 کاندیدا برای انتخابات نظام پرستاری کرمانشاه