تل‌آویو به زودی با فشار گسترده بین‌المللی مواجه می‌شود