تصویر شعارنویسی روی در اتاق کامران دانشجو به‌خاطر پرونده 32 میلیاردی