ﺩﺭ ﺁﺯﻣﻮﻥ اﺳﺘﺨﺪامی ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ تهران سهمیه‌ای ندارد