نوراللهی: یک فصل با درد بازی کردم، مجبورم عمل کنم/ باید کار الهلال را در تهران یکسره کنیم