دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در کرمانشاه برگزار می شود