کاظمی قمی: تروریسم در منطق جمهوری اسلامی محکوم است