جواب رهبر به اوباما / رهبر انقلاب با اعتماد به نفس سخن می‌گوید