وقتی قلعه نویی نظر هواداران استقلال را قبول ندارد!