ایوان شمس مکان افتتاحیه جشنواره فیلم شهر/معرفی آثار راه‌یافته به بخش عکس