نوراللهی: یک فصل با درد بازی کردم، مجبورم عمل کنم/ رسیدن به جایگاه نکونام کار ساده‌ای نیست