گزارش تصویری از قهرمانی پاریسی‌ها به همراه میلیاردر قطری