محمدی: انهدام زیرساخت هسته‌ای در برابر تعلیق تحریم و نه لغو آن غیرمنطقی است/ حضرتی: توافقی خوب است که