مسئولان سیاسی آذربایجان شرقی: شایعه‌سازان باید معرفی شوند