تلویزیون نمی‌داند چه سبک زندگی‌ را رواج می‌دهد/ فقدان اتاق فکر