تمجید مدیر روابط عمومی فرمانداری فومن از خبرگزاری فارس