ظریف: بی‌ثباتی منطقه نتیجه حمایت کوته‌بین‌ها از گروه‌های افراطی است