برداشت‌های غیر مجاز در بالادست زاینده‌رود با جدیت بیشتری کنترل شود