فرماندار دشت آزادگان: فعالیت تجاری درمرز چذابه چند مدیریتی است