یک مصاحبه با شبکه ماهواره‌ای، کار دست تمام اصناف داد