توقیف خودرو در محورهای مواصلاتی زنجان ۱۵ درصد افزایش یافت