بند مربوط به استفاده احزاب از شبکه‌های صدا و سیما حذف شد