اوباما در 2 نشست آمریکا با کشورهای آسیایی شرکت می‌کند