رویداد استارتاپ ویکند دانشگاه گیلان،گامی در جهت کاربردی کردن علوم