تصویب وام ۶۰ میلیونی مسکن در مرحله نهایی/ایران شناور نفتی نروژی را توقیف می‌کند