نشست «هنر و زیبایی نزد شیخ نجم‌الدین کبری» برگزار می‌شود