طوفان شديد در اوکلاهاما به دهها واحد مسکونی خسارت ...