نامه ۴۰۰۰ پزشک به رئیس صلیب سرخ برای کمک‌رسانی به مردم یمن