پاردو:با واژه‌ها نمی‌توان خدمات جرارد به انگلیس و لیورپول را بیان کرد